Zajištění bezpečnosti

Zabezpečení kmene proti rozlomení

V případě, že strom vykazuje známky nestability, zlomu či vyvrácení,
provádíme odborné posouzení a následné bezpečnostní zajištení.

Sepínání koruny dynamickou vazbou

Používáme systém Cobra+, který umožňuje ponechat koruně stromu
volnost pohybu a zároveň slouží k zajištení proti rozlomení.

Sepínání koruny statickou vazbou

Používáme při zajištění výrazně staticky oslabených jedinců, zejména
u vysokého procentuelního rozšíření poškození. Jedná se o použití
ocelových lan, obručí atd.