Rizikové kácení

Provádíme kácení stromů v prostorách, kde není možné strom pokácet celý najednou. Například stromy v husté zástavbě, stromy v zahradách, stromy, které zasahují nad elektrické vedení, nad střechy, stromy nakloněnéKácení se provádí postupným seřezáváním stromu od koruny dolů, větvě se spouští na lanech do přesně vymezeného prostoru. V některých případech po  vyhodnocení  rizik využíváme jeřáby.