Odborné posouzení dřevin

Nabízíme odborné znalecké posouzení stavu a provozní bezpečnosti stromů, s návrhem péče na 10 let, včetně technologicky i ekonomicky nejvýhodnějšího řešení nápravy zjištěných defektů.

Bezpečnost v okolí stromů považujeme za prioritní a nadřazujeme ji všem jejich ostatním funkcním, zvláště když se v okolí nalézají exponované komunikace a stavební objekty.

V rámci znaleckých oborů ochrana přírody, lesní hospodářství a živnostenských oprávnění provádíme:

  • inventarizaci dřevin, zelených ploch, technických prvků, hodnocení jejich stavu a stanovení jejich ceny
  • znalecké posouzení stavu a provozní bezpečnosti stromů a návrhy opatření na jeho zlepšení znalecké posudky vlivu dřevin na stavby a naopak, zjištění poškození stromů a jeho ocenění, včetně škod ekologických projekty zakládání zeleně, zalesňování nelesních půd a péče o ně revitalizace parků, uličních stromořadí, zahradněarchitektonické projekty atd.
  • projekty rekultivace dobývacích prostorů, „divokých skládek“ a odstranění škod na pozemcích
  • biologická hodnocení pro veškerá území, včetně VKP a ÚSES a plány pro ně
  • vypracování položkového rozpočtu prací a kalkulace požadované částky z dotačního titulu
  • dále oceňujeme pozemky, porosty a škody na nich, provádíme komplexní znaleckou a projekční činnost v oborech ochrana přírody, lesní hospodářství a myslivost, kde disponujeme oprávněními ve všech odvětvích a specializacích

 

Problematika péče o dřeviny zaznamenala takový rozvoj, že pokud není znalecký posudek zpracován na úrovni soudobého poznání, s nezbytnými náležitostmi podle § 13 odst. 2) vyhlášky č. 37/1967 Sb., je v podstatě bezcenný i jako příloha žádosti o dotaci. Proto věnujeme značné úsilí celoživotnímu vzdělávání a posudky provádíme moderní metodou vizuálního hodnocení, doplněnou o speciální vyšetření, s minimalizací destruktivních metod. V případě hraničních defektů provozní bezpečnosti soliterně rostoucích stromů se opíráme o matematický model metody WLA, kterou lze pomocí počítačového zpracování zjištěných parametrů vypočítat nejlevnější a nejdostupnější opatření a snažíme se respektovat požadavky zákazníka, aby pro něj byl posudek maximálním přínosem a byl srozumitelný, a to i z hlediska orientace v odborných termínech a v právních předpisech, které s problematikou souvisejí. Na přání klienta vyhotovíme inventarizaci a hodnocení stromů v jednoduché digitální podobě, pro možnost snadné editace budoucích změn.

Naše metoda je podstatně levnější, než při použití metod exaktních, tzv. „tahových zkoušek“, s nezbytným přístrojovým vybavením, kde posouzení jednoho stromu stojí témeř 20 tis. Kč. Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem a znalostem jsme schopni dosáhnout srovnatelných výsledků s dostatečnou přesností a vypovídací schopností za cenu o řád nižší. Ve srovnání s nejvýznamnější konkurencí jsme zřejmě také nejlevnější, což vyplývá z vítězství v řadě výběrových řízení a přitom poskytujeme komplexní služby, bez toho, aby si řadu nezbytných údajů musel klient zjišťovat sám.