Ořezy a ošetření stromů

Výchovný řez

Tento řez provádíme běžně u mladých exemplářů v prvních letech po výsadbě na trvalé stanoviště, méně často pak po řezu zmlazovacím. Výchovný řez se provádí zpravidla do 10- 15(20) let po výsadbě, přičemž plynule přechází do některého z technologických typů řezu udržovacího. Výchovný řez je nutné v prvních letech po výsadbě provádět poměrně často, nejlépe jednou za 2 – 3 roky.

 

Zdravotní řez

Jedná se o běžný a v současné době i hojně používaný typ udržovacího řezu. Tento řez je řezem komplexním a je cíleně zaměřen na podporu zdravotního stavu a vitality stromu. Cílem tohoto řezu je zejména zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení pokud možno co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Je opakován v několikaletých intervalech, nejméně alespoň jednou za 8-10 let,

 

Bezpečnostní řez

Jedná se v podstatě o minimální variantu zdravotního řezu, účelově zaměřenou pouze na splnění požadavků aktuální provozní bezpečnosti stromu. Cílem řezu je odstranit či redukovat v koruně pouze ty větve, které by svým pádem na zem mohly svému okolí způsobit větší či menší škodu na majetku osob či újmu na jejich zdraví či životě. Je to řez relativně levný a má své místo všude tam, kde není příliš efektivní investovat do nákladného zdravotního řezu.

 

Redukční řezy

Redukční řezy jsou de facto všechny typy řezů, které ve větší či menší míře způsobují celkovou či částečnou redukci (zmenšení či prostorové omezení) koruny stromu. Tyto případy se týkají většinou stromů ponechaných delší dobu bez jakékoli péče, stromů rostoucích v blízkosti domů, dopravních značek, semaforů nebo jiných překážek, nebo stromů rostoucích pod či v těsné blízkosti elektrických nadzemních vedení. Obvodovou redukcí je možné docílit významného zvýšení stability ošetřovaného stromu, případně napravení jedinců ovlivněných nevhodnými redukcemi koruny v minulosti.

 

Sesazovací řez

Značně destruktivní typ redukčního řezu, který provádíme v případě akutního nebezpečí statického selhání stromu a to tehdy, nelze-li jej z různých důvodů rovnou odstranit. Tímto řezem pouze předcházíme nebezpečí. Tento řez zcela deformuje přirozenou architekturu stromu, výrazně snižuje jeho vitalitu a perspektivu dlouhodobé existence a umožňuje patogenům vstup do nijak nechráněných a rozsáhlých poranění!

 

Tvarovací řezy

Cílem je vytvoření nepřirozeného tvaru stromu a velmi často i omezení jejich přirozené velikosti. Tyto řezy je nutno v pravidelných intervalech opakovat, nejlépe každoročně v předjaří. Tvarování stromů je nutné začít ihned po jejich výsadbě na trvalé stanoviště a provádět je po celou dobu jejich života. Pokud tvarování není po určité době možné dále realizovat, je nutné strom nenechat přerůst do mohutného jedince se sekundární korunou tvořenou výmladky, jejichž stabilita je velmi nízká a možnost jejich vylomení a pádu na zem vysoké.