Vrba obecná, jíva ( salix caprea )
Vrba bílá ( salix alba )

Vrba

Rychle rostoucí stromy s křehkým , měkkým a lehkým dřevem, které se velmi snadno vlivem vnější zátěže láme. Rod charakteristický velmi nízkou schopností opravy poranění , zato však velmi rychlou tvorbou hojivých pletiv reagujících na vzniklé poranění. Vyznačují se též vysokou pařezovou a kmenovou výmladností ( zejména vrba bílá ). Řez lze provádět celoročně ! U stromových druhů lze ve vyjímečných případech i silně redukovat korunu, popř. ji odstranit celou a zapěstovat novou ze vzniklých výmladků. Tento zásah je však možný provést pouze v případě akutního ohrožení bezpečnosti provozu v blízkosti staticky silně oslabených jedinců a na dobu nezbytně nutnou k získání prostředků na jejich odstranění a nahrazení novými jedinci. To proto, že jsou velké řezné rány rychle napadány dřevokaznými houbami, které rozkládají dřevo kmenů a větví a výmladky tvořící sekundární korunu rychle tloustnou a mají tendenci se velmi brzo vylamovat. Velkou chybou je sesazení korun vrb v jedné výšce, aniž by byl respektován jejich typ větvení. Vždy je nutné redukci kmene provést na dostatečně silnou a zdravou postranní větev, která převezme funkci terminálu. Zejména v alejích je chybou sesazovat vrby uniformně v jedné výšce. Každá vrba potřebuje specifický přístup a musí být sesazena v různé výšce dle potřeby. Během jednoho roku po řezu se výška vrb sjednotí. Nejčastěji se sesazují vrby bílé. Jsou stromy vhodnými pro řez na hlavu.

Zajímavost:

Silné hnědé ochranné šupiny pupenů odpadají již v prvních teplých dnech jara. Květenství ( jehnědy ) jsou pokrytá hustými chloupky, které je chrání před mrazem – pro tuto měkkou stříbrošedou srst se jim říká kočičky. Pružné tenké výhony vrby bílé slouží podobně jako vrby košíkářské ke košíkářským pracím. Pravidelně seřezávané stromy vytvářejí působivé hlavaté vrby se ztluštělým kmenem, vítané zvláště různým druhům ptáků.