Trnovník akát ( Robinia pseudoacacia )

 

U tohoto stromu je nutné při zakládání a výchově koruny dbát na vytvoření průběžného kmene a eliminovat řezem tlaková větvení aby časem nedošlo k rozlomení. Stromy tvořící kořenové výmladky, jež znesnadňují jejich úplnou likvidaci na stanovišti. Dřevo trnovníků je pevné, ale v syrovém stavu se snadno láme. Větve starší či patogenem napadené, případně pod vlivem zvýšené zátěže, se velmi často odlamují. Řez lze provádět prakticky celoročně, u některých druhů však vzniká nebezpečí toku mízy v předjarních měsících ( Trnovník lepkavý ).

 

Zajímavost:

V parcích a zahradách se pěstuje rovněž trnovník lepkavý s růžovými květy a lepkavými výhonky, řapíky a plody. Pochází také ze Severní Ameriky.