Topol osika ( populus tremula )
Topol bílý ( populus alba )
topol černý ( populus nigra )

Populus – topol

Rychle rostoucí, krátko až středněvěké dřeviny, s křehkým a měkkým dřevem. Řezné plochy se sice rychle zavalují ránovým dřevem, velmi často ale vzniklé rány mnohem dříve podléhají hnilobám za vzniku rozsáhlých otevřených dutin. Řez živé větve by tedy neměl přesáhnout 70 mm. Topoly jsou stromy monopodiálně se větvící, s průběžným kmenem až do vrcholu koruny. Zapěstování staticky stabilní koruny není nijak problematické. Přesto je třeba věnovat pozornost výhonům s tlakovým větvením, které se velmi snadno rozlamují. Řez lze provádět celoročně. Bílé a velkolisté topoly se vyznačují výraznou kořenovou výmladností, černé topoly naopak výraznou výmladností pařezovou a kmenovou. S tím je třeba při řezu počítat, zejména u posledních dvou sekcí, u nichž lze v určitých případech na dobu nezbytně nutnou použít i hluboké sesazení koruny na kosterní větve, které rychle obrazí a vytvoří tak ( časově omezenou ) staticky bezpečnější korunu. Tento zásah je však možné provést pouze v případě akutního ohrožení bezpečnosti provozu v blízkosti staticky silně oslabených jedinců a na dobu nezbytně nutnou k získání prostředků na jejich odstranění a nahrazení novými jedinci. A to proto, že velké řezné rány jsou rychle napadány dřevokaznými houbami, které rozkládají dřevo kmenů a větví a výmladky tvořící sekundární korunu rychle tloustnou a mají tendenci se velmi brzo vylamovat. Velkou chybou je sesazení korun topolů v jedné výšce, aniž by byl respektován jejich typ větvení. Vždy je nutné redukci kmene provést na dostatečně silnou a zdravou postranní větev, která převezme funkci terminálu. Zejména v alejích je chybou sesazovat topoly uniformě v jedné výšce. Každý topol potřebuje specifický přístup a musí být sesazen v různé výšce dle potřeby. Během jednoho roku po řezu se výška topolů sjednotí. Jsou stromy vhodnými pro řez na hlavy.

 

Zajímavost:

Různé odrůdy kříženců topolů černých nepřinášejí semena, ale rozmnožují se jen vegetativně ze zakořeněných řízků. Všechny takto pěstované stromy mají stejný původ a následkem toho i stejný pravidelný vzrůst. Proto jsou tak oblíbené při vysazování alejí. Sloupovité formy topolů jsou vyšlechtěnou formou topolu černého.