Pajasan žláznatý ( ailanthus altissima )

Rychle rostoucí strom s křehkým dřevem a kulovitou, vzdušnou korunou, jež je tvořena tlustými, málo větvenými výhony. Přestože u mladých stromů není problém zapěstovat korunu s průběžným kmenem a bez tlakových výhonů, je třeba tato případná větvení řezem korigovat. Regenerační schopnost je vysoká. Velmi dobře a rychle zavaluje rány, ale v jejich blízkosti vytváří velké množství výmladků, jež se mohou snadno vylamovat. Je proto třeba jejich počet redukovat. Pajasan je stromem výrazně světlomilným, jehož větve v dolních partiích koruny nedostatkem světla velmi brzy usychají a snadno se lámou. Proto je třeba tyto větve co nejdříve odstranit z koruny. Pajasan disponuje silnou kořenovou výmladností. Kořenové výmladky je třeba odstranit nejlépe ještě v bylinném stádiu ( květen – červen ). Vzhledem k tomu, že je pajasan teplomilnou dřevinou a rány způsobené v zimě mohou snadno namrzat, je lépe strom ošetřit řezem v době vegetace.

Zajímavost

Pochází z číny, ve střední Evropě se pěstuje hlavně v parcích a zahradách. Rozemnuté listy nepříjemně páchnou jako guma. Je často vícekmenný nebo s mladými výhony vyrašenými z kořenů.