Ořešák královský ( juglans regia )
Ořešák černý (juglans nigra )

Ořech

Tento strom se vyznačuje silným jarním mízotokem. Proto pokud je třeba tyto dřeviny ošetřit řezem, je nutno tak činit až v době vegetace, nejlépe v období od druhé poloviny května do konce června ( tedy zpravidla v době, kdy délka letorostů dosahuje 100 – 150 mm ) Ořešák i jeho příbuzní snášejí řez jen velmi špatně. Lze je bezesporu považovat za dřeviny s velmi slabou schopností čelit řezům. Proto řezem odstraňujeme větve suché, nemocné, či napadené a zlomené či větve bránící provozu , a to jen v nejnutnějších případech. Pokud odstaňujeme větve živé, neměli bychom překročit při řezu průměr větve 50 mm. I tak se rána velmi špatně zaceluje, ačkoli je poměrně rychle zavalována ránovým dřevem a vznik otevřené dutiny není žádnou výjimkou. Terminální výhon ovocného druhu ořešáku královského v našich podmínkách velmi často namrzá a je tedy třeba zapěstovat výhon nový z některých výhonů postranních. Je li nutné staré stromy obvodově zakrátit, lze při rekonstrukci koruny počítat se silnou kmenovou a korunovou výmladností.

 

Zajímavost:

čerstvá šťáva z ořechových listů nebo zelených obalů zabarvuje pokožku silně a trvale do žlutohněda . Proto se do některých opalovacích přípravků přimíchává olej nebo výtažek z ořešáku.