Lípa srdčitá ( tilia cordata )
Lípa velkolistá ( tilia platyphyllos )

Lípa – Tilia

 

Středně rychle rostoucí stromy s korunou vejčitou, ve stáří až široce vejčitou, se spodními větvemi výrazně převisajícími až k zemi ( velmi často i u lípy srdčité a velkolisté ) Vyznačují se výraznou kořenovou, kmenovou a korunovou výmladností, dají se i poměrně dobře tvarovat. Jsou stromy vhodnými pro řez na hlavu a na čípek ( Ořez stromů ). Jejich dřevo je velmi měkké a poměrně křehké, v místech extrémní vnější zátěže se velmi často láme. Lípy se velmi dobře vypořádají se zásahy do jejich částí a tvoří rychle ránové dřevo. Mladé stromy do 15 – 20 let jsou schopny zacelit za jedno vegetační období i řezné rány o průměru 20 – 25 mm. Lípy jsou stromy sympodiálně se větvící , v mládí však není velký problém založit a pečovat řezem o korunu s průběžným kmenem. Velmi často ji sami přirozeně vytvářejí. Je však nutno brzy odstraňovat vzniklá tlaková větvení , tato místa jsou později velmi často místem statického selhání. Jediným řešením je odstranění výhonů vyrůstajících z jednoho místa a ponechání výhonů větvících se alespoń v odstupech po 50 mm. Výmladky vytvořené v koruně vytváří velký počet labilních tlakových větvení. Tato větvení je nutno řezem usměrňovat, popř. Odstranít celý výmladek. Řez líp lze provádět prakticky celoročně. Lípy však nevyžadují pravidelný řez.

Zajímavost:

Vzrostlé lípy nejsou významné jen pro člověka. Vedle dubů jsou i lípy dřevinou, na níž žije velký počet živočichů od ptáků a netopýrů v dutinách až po různý hmyz. V době květu navštěvuje lípy obrovské množství včel a lipový med se velmi cení.