Kaštan – Jírovec maďal ( aesculus hippocastanum )

Málo větvené stromy s tlustými větvemi a široce vejčitou až kulovitou korunou. Jejich dřevo je křehké a snadno se láme. Vyznačují se slabou schopností zacelovat rány, odstraňujeme tedy živé větve do průměru max. 70 mm. Rány po řezech jsou sice poměrně rychle zavalovány ránovým dřevem, obnažené dřevo je ale často napadáno patogeny a velmi rychle hnije, takže větší rány se nestačí ránovým dřevem zakrýt a vzniká otevřená dutina. Proto by se měl řez omezit pouze na odstranění suchých, nemocných a zlámaných větví, případně některých výmladků. Kaštany lze řezem ošetřovat prakticky po celý rok, vynecháváme pouze dobu předjarní pro jeho silný mízotok. Zapěstování a výchova koruny s průběžným kmenem není v mládí nijak složitá. Dospělé stromy občas vykazují tendenci tvořit svislé výmladky silně zahušťující korunu. Tyto výhony je třeba citlivě odstranit, nechceme- li je použít pro tvorbu koruny stromu. Jírovec maďal přirozeně vytváří četné množství drobných výmladků na kmeni a kosterních větvích, jejichž bezdůvodné radikální a opakované odstraňování je chybou. Větve spodních partií tohoto druhu jsou velmi často dlouhé a převisající až k zemi. Díky silné korunové i kmenové výmladnosti lze jírovce dobře tvarovat, je jednou z dřevin, kterou můžeme použít pro řez na hlavu.

 

Zajímavost

Na listech se často objevují rezavé skvrny a listy pak předčasně opadávají. Jev je způsoben žírem housenek klíněnky maďalové , které minují v listech. Tento drobný motýl se poprvé objevil ve střední Evropě roku 1984 ale nyní je obecně rozšířen a boj proti němu je obtížný.