Jilm drsný ( ulmus glabra )
Jilm habrolistý ( ulmus carpinifolia )

Stromy středně rychle rostoucí s oválnou až opakvejčitou korunou, jemně a hustě zavětvenou. Jilmy lze zařadit mezi stromy se schopností dobře hojit rány – dobře se regenerují. Jilm polní se vyznačuje bohatou kořenovou výmladností, jilm vaz naopak výmladností kmenovou. Jedná se o stromy, u nichž je třeba dbát na založení a výchovu koruny s průběžným kmenem a eliminovat tvorbu tlakových větvení. Jilmy trpí tracheomykózním onemocněním způsobeným houbou Ophiostoma ulmi . V místech se silným infekčním tlakem této choroby ucpávající cévní svazky se doporučuje stromy ošetřovat řezem v době vegetačního klidu, jinak lze jilmy řezem ošetřovat celoročně. Pokud je jilm napaden touto houbou, je třeba neprodleně odstranit napadené části až na části zdravé a odpad urychleně spálit.

Zajímavost:

Po 1. světové válce došlo k hromadnému hynutí jilmů, způsobenému houbou Ophiostoma ulmi - ucpával cévy stromů a tak je hubil. Houbu přenášeli kůrovci, jejichž larvy vrtají chodby pod kůrou jilmů. Dodnes se tato nemoc objevuje, i když ne v tak velkém měřítku.