Javor mléč - obecný ( acer platanoides )
Javor horský - klen ( acer pseudoplatanus )

Acer – javor

Javory jsou dřeviny vyznačující se silným jarním mízotokem. Z tohoto důvodu je vhodné řez provádět mimo období vegetačního klidu. Jediný druh, jenž lze bez obav v době vegetačního klidu ošetřovat řezem, je javor babyka, u něhož je jarní mízotok téměř neznatelný. Tento rod je znám relativně špatnou schopností zacelovat rány po řezu – pomalé zavalování řezných ran. Řez snáší javory špatně , tvarování a zejména řez na hlavu, který se u nás často provádí, nelze doporučit. Pokud již musíme javory řezat, můžeme odstraňovat živé větve pouze do průměru 60 mm. Jelikož se javory v mládí větví monopodiálně, je poměrně snadné zapěstování a výchova koruny s průběžným kmenem. Přesto se zejména u javoru jasanolistého, javoru mléče, javoru klenu a javoru stříbrného mohou vyskytnout výhony s tlakovým větvením, jež je třeba co nejdříve odstranit ( zejména u javoru jasanolistého a javoru stříbrného je tento zákrok velmi důležitý, neboť jejich dřevo je později velmi křehké a snadno se v tlakových větveních láme. Javor babyka se velmi často a s úspěchem používá i k tvarování a na stříhané živé ploty.

Zajímavost:

Na listech javorů se často objevují černé skvrny. Způsobuje je houbová choroba. Listy nejsou úhledné, ale choroba strom nijak zvlášť nepoškozuje.