Jasan ztepilý ( fraxinus excelsior )

Rychle rostoucí stromy s tlustými, křehkými, řídce větvenými výhony s širokou korunou. Jasan je strom s poměrně dobrou schopností zacelovat rány po řezu . U tohoto stromu není příliš složité zapěstovat a udržet korunu s průběžným kmenem. Jasan nevyžaduje pravidelný řez, avšak řezat tyto stromy můžeme po celý rok. Při kácení jasanu je třeba mít na paměti jeho výraznou pařezovou výmladnost, která může být při jeho odstranění na stanovišti výraznou překážkou. Jasan ztepilý vytváří ve spodních partiích koruny dlouhé a těžké vodorovné větve, které se mohou vlivem větrné zátěže rozlomit. Citlivé zakrácení těchto větví je vhodné zejména na větrných a otevřených stanovištích. Přirozenou reakcí na příliš silné zkrácení těchto větví je pak mohutná tvorba výmladků zahušťujících korunu. Tyto výhony je nutno citlivě a postupně v průběhu několika let probírat.

Zajímavost:

V přírodě kmen a větve roní šťávu, která na vzduchu tuhne. Tato žlutobílá hmota chutná sladce, obsahuje však málo cukru. Kromě slazení slouží jako léčivo při kašli a zácpě.