Dub letní ( quercus robur ) Dub zimní ( quercus petrea )

Quercus – dub

Duby patří mezi rody dřevin dobře snášející pravidelný řez. Řez lze provádět prakticky celoročně, ačkoli vegetační období je přirozeně vhodnější. Duby se vyznačují silnou apikální dominancí a tudíž i silnou přirozenou tvorbou průběžného kmene bez tlakového ( vidicového ) větvení ( častěji je vytváří dub červený ). Duby jsou dřeviny se silnou schopností zacelovat rány a rychlou tvorbou ránového dřeva. Duby se vyznačují silnou kořenovou a kmenovou výmladností, s níž je třeba při řezu počítat. Dub odstavuje své nejmladší výhony z funkce a ty následně usychají. Nemá tedy smysl při řezu tyto drobné výhony, velmi často i na koncích dlouhých horizontálních větví, odstraňovat, neboť se v dalším roce opět přirozeně objeví. Duby jsou v posledních letech stále častěji napadány tracheomykózami houbami rodu Ceratocystis. V infekčních místech je lépe strom ošetřovat v době vegetačního klidu a nářadí pečlivě desinfikovat. Pokud se v koruně dubu vyskytuje ochmet, je nutné tohoto poloparazita okamžitě z koruny odstranit až na zdravé dřevo, protože jinak je schopen celý strom během několika let zcela zahubit.

Zajímavost:

Na bubových listech můžeme najít zajímavé věci, protože dub hostí nejvíce druhů hmyzu ze všech našich dřevin. Na listech se objevují hálky různých žlabatek nebo bejlomorek a žije na nich množství larev hmyzu, včetně druhů způsobujících holožíry.