Buk lesní ( fagus sylvatica )

Strom s korunou široce elipčitou až kulovitou a jemnými a tenkými větvemi. Buk vytváří velké množství tlakových výhonů a větvení, jež je třeba řezem napravovat. Pokud jsou tlaková větvení ponechána, v dospělosti se velmi často a bez jakéhokoli varování a to mnohdy i za bezvětří, vylamují. K těmto zlomům dochází nejčastěji za teplých a bezvětrných letních rán. Taková poškození lze pak jen velmi zřídka efektivně ošetřit. Buk patří mezi stromy co velmi dobře snáší řez, je tedy možné odstranit živé větve až do průměru 120 mm. Koruna buku je velmi hustá a u starších exemplářů velmi často každoročně dochází k odumírání krátkých větviček nejnižších řádů. Odstraňování těchto suchých větviček je zbytečné, neboť se již rok po řezu objeví nové. Buk snáší řez velmi dobře a lze jej ošetřovat po celý rok. Dokonce jej lze pěstovat i jako vysoký tvarovaný živý plot. Vzhledem k tenké kůře je nutno dát pozor při odstraňování velkých větví. Jejich pádem na spodnější živé větve může snadno dojít k odtrhnutí kůry až na kambium. Je též vhodnou dřevinou pro tvarování, používá se pro středně vysoké a vysoké stříhané živé ploty. Výchovný řez provádíme postupně a citlivě.

 

Zajímavost:

Bukové porosty patří u nás často k chráněným přírodním výtvorům, protože na ně je vázána vzácná květena a zvířena. Buky v zapojeném porostu jsou velmi štíhlé, ale solitérní staré stromy mívají krásné, rozložité koruny. Dožívají se stáří až 500 let. Rekordní výška je 50 m.