Bříza bělokorá ( betula pendula )
Bříza velkolistá ( betula platyphylla )

Bříza – betula

 

V současné době břízy často rychle odesychají od vrcholu korun, někteří odborníci se domnívají, že jsou napadány tracheomykózami. V těchto případech je řez suchých a na zem padajících větví třeba provádět pravidelně tak, aby nedošlo k ohrožení provozní bezpečnosti a pokud možno mimo dobu největšího infekčního tlaku ( pokud možno ne v V. - VI. , ale nejlépe až v IX. - X. ) . Lze použít i desinfekci řezných nástrojů ( pilek a nůžek ) . Řez suchých větví na vrcholu koruny provádíme vždy až na úplně zdravé dřevo a na silný , dostatečně zdravý postranní obrost. Břízy se v žádném případě nehodí k tvarování. Jsou to výrazně světlomilné stromy, jemně větvené, snášející jen velmi špatně řez. Špatně nesou zásahy do jejich dřeva. Nevyžadují pravidelný řez, v dospělosti odstraňujeme pouze větve suché, nemocné či napadené a staticky nebezpečné. Břízy se vyznačují intenzivním jarním mízotokem, a proto je řezem ošetřujeme nejlépe ve vegetační době, až po úplném vyvinutí listového aparátu. Pokud kácíme v předjaří břízy, je vhodné si alespoň týden před jejich likvidací slabě naříznout na bázi kmene poslední letokruhy dřeva, ze kterých postupně mízotok vyteče. Při postupném kácení nám silný mízotok ztěžuje práci.

Zajímavost:

Z některých typů břízy bělokoré se získává tzv. Kořenovice. Vyznačuje se krásnými vzory, takže se leští a používá na ozdobné menší kusy nábytku nebo na řezbářské práce. Je to velmi ceněný materiál.