Kácení a ořez stromů, frézování pařezů

Firma MACREAL spol. s r. o. působí v oblasti kácení a údržby stromů od roku 1998.

Naší specializací je údržba, ošetřování, zpracování či likvidace dřevin a travnatých ploch včetně kompletního zpracování dřevní hmoty od těžebních prací přes přibližování, manipulaci, štěpkování větví či dřevních zbytků, až po odstranění pařezů a kompletního vyčištění pozemku. Využíváme nejmodernější technologie strojů, které nám umožňují realizace i na jinak těžko dostupných místech pro těžkou techniku.

Naši pracovníci jsou absolventi kurzu "Komplexní péče o dřeviny" na Střední zahradní škole v Mělníku , držitelé certifikátu Evropský arborista a členy mezinárodní arboristické společnosti ISA – International Society of Arboriculture

Strom, ač si to mnozí neuvědomují, je největší žijící organismus na Zemi, dominanta, jež nemá obdoby. Toliko různých druhů tvoří nepřeberné množství tvarů a velikostí. Byl tu dávno před námi a některé exempláře pamatují doby, kdy lidé byli na počátku svého vědění. Právem si zasluhují úctu a péči. Vždyť řekněme si upřímně, bylo by možné představit si krásu Země beze stromu? Toho stromu, jež je součástí přírody, ať už vytváří lesní porosty, dlouhé aleje podél cest, nebo je výraznou solitérní dominantou krajiny. Nechme stromy hluboko v lesích či horských údolích, ty ať si nerušeně žijí své životy. Pojďme se rozhlédnout okolo svých domovů, na zahradách, do našich obcí a měst, všude tam, kde je třeba soužití těchto krásných a dominantních tvorů s námi lidmi a dovolte nám, abychom o ně mohli pečovat či jim pomohli důstojně odejít. Stromy přinášejí významný užitek pro naše domovy i obce. Avšak v případech, kdy ohrožují lidské životy, nebo majetek, se stávají nebezpečnými. Příkladnou péčí o stromy ochráníme svůj majetek a současně prodloužíme jejich život.

 

 

Služby